Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Tájékoztató  

 

https://foxconn.hu oldalon elérhető munkaerő-közvetítési portál segítségével egyszerűbbé és hatékonyabbá szeretnénk tenni a Cloud Network Technology Kft. toborzási folyamatát. A portál használata szükségszerűen együtt jár bizonyos személyes információk megosztásával is, amelyeket a toborzásban és a pályázók kiválasztásában részt vevő Kollégáink ismerhetnek meg. Az alábbi dokumentumban összefoglaltuk, milyen típusú adatkezelésekkel jár(hat) a portál használata 

 

Az álláspályázókat érintő adatkezelések

 

 

Milyen adatkezeléseket végzünk?

 

A portálra regisztrálók adataiból adatbázist építünk és a regisztrált felhasználó által megadott adatok – amelyek egy részét kötelező megadni, másik része pedig opcionálisan adható meg – alapján létrehozzuk a pályázó egyedi profilját. A regisztráció akár konkrét jelentkezés leadása nélkül is létrehozható, de regisztráció nélkül a pályázat nem nyújtható be. Egyetlen regisztrációval a későbbiek során is lehet pályázni, amíg a regisztráció él.

 

Mind a regisztrációról, mind pedig a pályázat benyújtásáról megerősítő e-mailt küldünk.

 

A meghirdetett pozíciókat elsődlegesen a konkrét pozícióra pályázati anyagot beküldő pályázókkal töltjük fel. Előfordulhat, hogy olyan álláskeresőket is megkeresünk, akik a portálon regisztrált felhasználói profillal rendelkeznek, konkrét pályázatot nem nyújtottak be az adott pozícióra, azonban a profiljuk alapján alkalmasak lehetnek a pozíció betöltésére.

 

A hirdetésre pályázati anyagot benyújtó, valamint a profiljuk alapján alkalmasnak vélt pályázók szükség esetén több körös felvételi eljáráson vesznek részt, majd a pozíció betöltésére leginkább alkalmasnak vélt pályázóval a munkaszerződés megkötését célzó tárgyalásokat folytatunk. A kiválasztási folyamat során a pályázó által megadott adatokhoz további adatokat rendelhetünk, így például a kiválasztási folyamat során a pályázó által közölt vagy átadott további adatokat, a kiválasztási folyamat eredményét, értékelését.

 

A kiválasztásra nem került pályázók, akiknek a profilja a pályázati eljárás lezárását követően is elérhető, másik pozícióra is leadhatják a jelentkezésüket, illetve közvetlenül is megkereshetjük őket, amennyiben a profiljuk alapján alkalmasak lehetnek valamely meghirdetett pozíció betöltésére.

 

A pályázó adatainak felhasználásával statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthetünk. 

 

 

Milyen célokból használjuk fel az adatokat?

 

A meghirdetett állásajánlatokra beérkezett pályázati anyagokat, illetve a profil alapján kiválasztott pályázók adatait, valamint a kiválasztási folyamat során a pályázó által megadott adatokhoz rendelt további adatokat munkaerő-toborzás és -kiválasztás céljából, különösen az alábbi esetekben használjuk fel:

  1. a pályázó azonosítása, valamint a pályázóval való kapcsolattartás,
  2. a betöltendő munkakörhöz szükséges munkatapasztalat és készségek ellenőrzése,
  3. a betöltendő munkakörhöz szükséges vagy azt elősegítő végzettség és egyéb képzettségek ellenőrzése;
  4. a pályázati eljárás eredményének értékelése.

 

Az elutasított pályázót újabb állásajánlattal keressük meg, amennyiben a profilja megfelel egy esetlegesen később publikált álláshirdetés kritériumainak

 

A toborzási folyamataink tervezése, nyomon követése, a folyamat eredményességének megállapítása, értékelése céljából a pályázói adatok felhasználásával statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthetünk.

 

Használunk-e automatizált (emberi beavatkozás nélküli) döntéshozatali mechanizmust? Ha igen, mi a döntéshozatali logika és az automatizált döntés milyen következményekkel jár a pályázókra nézve?

 

Nem.

 

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

Valamennyi fent hivatkozott adatkezelésünk a pályázó önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást a pályázati eljárás során a jelen tájékoztató elolvasását és tudomásul vételét követően adhat meg részünkre.

 

 

Ha az adatkezelés jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, melyik jogszabály írja elő ezen munkáltatói kötelezettséget?

 

Az adatkezelések nem jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

 

 

Mely adatokat kezeljük?

 

A munkaviszony létesítését megelőzően a pályázó mindazon személyes adatait kezeljük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a munkaviszony létesítéséről megalapozott döntést hozzunk (ebben a körben a pályázó alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatokat használjuk fel). A kiválasztási eljárás során a pályázó alábbi adatait kezelhetjük:

  • a regisztráció során kötelező jelleggel megadott adatok: teljes név, születési idő, e-mail cím, telefonszám;
  • a regisztráció során opcionálisan megadható adatok: egyéb utónév, születési név, lakcím, végzettség megnevezése és szintje, a végzettséget adó oktatási intézmény neve, nyelvismeret szintje, korábbi munkatapasztalatra vonatkozó információk (korábbi munkáltató neve, korábban betöltött pozíció neve, munkavégzés időtartama), a betöltendő pozícióval kapcsolatos információk (munkába állás várható időpontja, ajánló munkavállalónk neve és törzsszáma; 
  • a pozíció betöltéséhez szükséges további adatokat (pl. bérigény stb.) az álláshirdetés tartalmazza; 
  • a felhasználó egyedi azonosítóját a HR szoftver generálja.

 

A fentieken túl a pályázó által akár a pályázati dokumentumok között, akár a kiválasztási eljárás során önkéntesen megadott személyes adatok kezelésére is a jelen tájékoztató irányadó.

 

 

Meddig őrizzük meg az adatokat?

 

A kezelt adatokat legfeljebb a regisztráció létrehozatalától számított két évig őrizzük meg és használjuk fel. 

 

 

Ha nem közvetlenül Öntől gyűjtjük az adatokat, akkor milyen forrásból szerezzük be őket?

 

A pályázónak lehetősége van arra is, hogy a regisztráció során a LinkedIn profiljának felhasználásával adjon meg adatokat: ennek során a LinkedIn profilján szereplő felhasználónevét, fotóját, valamint a LinkedIn profiljához tartozó elsődleges e-mail címét vesszük át a LinkedIn-től, illetve ezek az adatok a regisztráció fennállása alatt folyamatosan szinkronizálódnak a portál és a LinkedIn között.

A felhasználó egyedi azonosítóját a HR szoftver generálja, ezt az adatot a szoftvert üzemeltető adatfeldolgozó hozza létre.

 

 

Ha továbbítjuk az adatokat, kik a címzettek?

 

A portál mögött működő HR szoftvert üzemeltető és a portálra feltöltött adatok tárolását biztosító adatfeldolgozónk és az adatfeldolgozó által a szervereik üzemeltetésével megbízott rendszergazda a szoftver üzemeltetése, supportálása és fejlesztése keretében bármely, a szoftverben tárolt személyes adathoz - azaz nem csupán a pályázó által a regisztráció vagy a jelentkezés során feltöltött adatokhoz, hanem azokhoz az adatokhoz is, amelyeket a kiválasztási folyamat során oszt meg velünk - hozzáférhet, azokat utasításaink alapján módosíthatja.

 

 

Más adatkezelőkkel közösen kezeljük az adatait? Ha igen, kik a további közös adatkezelők?

 

Nem.

 

 

Továbbítjuk-e az adatokat harmadik országba? Ha igen, mi garantálja, hogy a harmadik országban megfelelően kezelik a továbbított adatokat? A lehetséges garanciák körét az általános adatkezelési tájékoztatók „A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik országba?” című fejezete részletezi.

 

Nem.

 

Kiknek az adatait kezeljük?

 

A portálra regisztráló, illetve a portálon meghirdetett pozícióra (beleértve a szakmai gyakorlati lehetőségeket is) pályázati anyagot benyújtó álláskeresők beleértve a szakmai gyakorlati helyre pályázó felsőoktatási hallgatókat is adatait kezeljük.